Slider

Kamienna Góra
531-885-105

Lądek Zdrój

783-469-650

Chronimy to co ważne

Ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków należy do ubezpieczeń, które chronią zdrowie i życie człowieka. Jest nieobowiązkowe i w różnych ubezpieczeniach występuje jako dodatek. Co najważniejsze, ubezpieczenie obejmuje zdarzenia zaistniałe na terytorium RP jak i poza granicami kraju. Najbardziej popularnym ubezpieczeniem NNW jest Ubezpieczenie NNW komunikacyjne, bardzo często kupowane razem z polisą obowiązkowego ubezpieczenia OC posiadaczy pojazdów mechanicznych. W przypadku wypadków powstałych w związku z ruchem pojazdów, ubezpieczenie pokrywa uszczerbek na zdrowiu i obejmuje kierowcę, jak i pasażerów:
przy wsiadaniu bądź wysiadaniu z pojazdu, podczas przebywania w aucie w trakcie jazdy, zatrzymania bądź postoju pojazdu, podczas naprawy pojazdu na trasie jazdy, podczas załadowywania bądź rozładowywania przyczepy, zespolonej bezpośrednio z pojazdem.

Warto jednak zastanowić się nad wykupieniem ubezpieczenia NNW dla siebie i osób nam bliskich, które zabezpieczy nas w zakresie pełnym, 24 godziny na dobę , 7 dni w tygodniu, na całym świecie.

Towarzystwa Ubezpieczeniowe wypłacą Państwu odszkodowania za wiele zdarzeń losowych np. takich jak:
– trwały uszczerbek na zdrowiu, spowodowany nieszczęśliwym wypadkiem. Najczęściej jest to 1% sumy ubezpieczenia za 1% uszczerbku na zdrowiu,
– pobyt w szpitalu,
– następstwa zawałów serca i udarów mózgu,
– zwrot kosztów leczenia, często również leczenia ponadstandardowego,
– zwrot kosztów nabycia protez i środków pomocniczych,
– zwrot kosztów transportu zwłok
– zwrot kosztów pogrzebu,
– świadczenia zasiłkowe liczone za każdy dzień niezdolności do nauki, lub pracy.

Zapraszamy do naszego biura, aby wspólnie z Państwem zastanowić się na jakie sumy ubezpieczenia powinniście być Państwo ubezpieczeni, żeby w razie wystąpienia nawet najmniejszego wypadku, czuli się Państwo bezpiecznie wiedząc, że jesteście ubezpieczeni od Następstw Nieszczęśliwych Wypadków, co zapewni Państwu ochronę i komfort finansowy.

Zobacz również

Ubezpieczenie OC komunikacyjne

dowiedz się więcej »

Ubezpieczenie mieszkania i domu

dowiedz się więcej »

Ubezpieczenie w podróży

dowiedz się więcej »

Ubezpieczenia na życie

dowiedz się więcej »

Ubezpieczenia dla firm

dowiedz się więcej »

Ubezpieczenia NNW

dowiedz się więcej »
^ do góry