Slider

531-885-105

 

Chronimy to co ważne

Przypis składki z komunikacyjnych polis OC nadal spada

Analiza danych ze sprawozdania z działalności Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego (UFG) za trzy kwartały 2019 roku pokazuje, że spadek przypisu składki z OC posiadaczy pojazdów mechanicznych (ppm.) pogłębia się. Pogorszenie wyników sprzedażowych notują wszystkie segmenty – zarówno ubezpieczyciele krajowi, jak i oddziały zagranicznych zakładów oraz towarzystwa działające w Polsce na zasadzie świadczenia usług.

Na podstawie danych ze sprawozdania UFG można oszacować, że łączny przypis składki brutto z OC ppm. zebrany przez 29 zakładów prowadzących działalność w Polsce (20 krajowych, w tym 7 TUW-ów, 3 oddziały zagranicznych ubezpieczycieli i 6 firm funkcjonujących na zasadzie swobody świadczenia usług) na dzień 30 września 2019 roku wyniósł 11 286,34 mln zł. Był to wynik o 2,08% niższy od uzyskanego rok wcześniej (11 526,48 mln zł mln zł).

Warto przypomnieć, że na koniec marca tego roku rynek obowiązkowych polis komunikacyjnych odnotował rezultat o 1,13% niższy od uzyskanego w analogicznym okresie 2018 r., a na koniec czerwca – niższy o 1,7%.

Wiener liderem wzrostów

Czterech spośród dziesięciu największych graczy w segmencie OC ppm. poprawiło swoje wyniki sprzedażowe względem analogicznego okresu poprzedniego roku. Najwyższym wskaźnikiem wzrostu legitymowało się (tak jak w I kw. oraz I poł. roku) Wiener TU, którego przypis składki był o 10,22% lepszy od odnotowanego po 9 miesiącach 2018 r. Warto też zauważyć, że wskaźnik wzrostu zebranej składki był o prawie jedną czwartą wyższy (+22,69%) od odnotowanego na koniec czerwca 2019 r. (8,33%). Swoje wyniki poprawiły też Compensa, Warta i Ergo Hestia, notując wzrosty na poziomie odpowiednio 5,87, 3,41 i 2,27%. Wyższy przypis uzyskał także plasujący się na dwunastym miejscu InterRisk (+4,06%). Udziałem pozostałych towarzystw było natomiast pogorszenie rezultatów sprzedażowych. Największy procentowy spadek zanotowały UNIQA TU (-16,62%) i AXA Ubezpieczenia (-8,04%). Z obniżką wyniku sprzedażowego musiały pogodzić się także Allianz (-6,46%), PZU SA (-4,82%), Generali (-4,63%) oraz Link4 (-2,65%). Jedenaste „TUW” zanotowało obniżkę na poziomie -15,76%.

Oddziały odczuły spadek wyniku Balcii

Z kolei przypis składki brutto oddziałów zagranicznych ubezpieczycieli za 3 kw. 2019 roku uplasował się na poziomie 142,8 mln zł. Był to rezultat o 15,11% niższy od uzyskanego rok wcześniej (190,67 mln zł). Liderem segmentu pozostaje Balcia Insurance SE Spółka Europejska Oddział w Polsce, która zebrała 134,95 mln zł składek – o 15,64% mniej niż w analogicznym okresie poprzedniego roku (115,96 mln zł).

Spadek Gefiona zaciążył na całym sektorze

Pogorszenie wyniku sprzedażowego zanotowali również ubezpieczyciele działający w Polsce na zasadzie świadczenia usług. Na koniec września 2019 r. legitymowali się oni przypisem na poziomie 153,86 mln zł, wobec 163,32 mln zł rok wcześniej (-5,79% r/r). Był to w głównej mierze efekt bardzo znaczącego pogorszenia wyników lidera segmentu, Gefion Insurance A/S. Przez dziewięć miesięcy tego roku towarzystwo zebrało 52,03 mln zł składek – o 47,56% mniej niż przed rokiem (99,22 mln zł). Negatywnego wpływu spadków zakładu nr 1 w tym segmencie nie zneutralizowały wzrosty Insurance Company „Euroins” AD, którego przypis wyniósł 29,76 mln zł wobec 100 zł rok wcześniej, GREENVAL INSURANCE Designated Activity Company (23,66 mln zł vs. 17,21 mln zł, +37,47% r/r) oraz Euro Insurances DAC (22,37 mln zł vs. 19,14 mln zł, +16,86% r/r).

Zobacz również

Ubezpieczenie OC komunikacyjne

dowiedz się więcej »

Ubezpieczenie mieszkania i domu

dowiedz się więcej »

Ubezpieczenie w podróży

dowiedz się więcej »

Ubezpieczenia na życie

dowiedz się więcej »

Ubezpieczenia dla firm

dowiedz się więcej »

Ubezpieczenia NNW

dowiedz się więcej »
^ do góry